เงื่อนไขประกันสินค้า​​​​​​​ Order In China

27-09-2018 22:38:24

เงื่อนไขประกันสินค้า Order In China เงื่อนไขประกันสินค้า การซื้อประกันภัยสินค้าทาง บริษัท จะรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดอุบัตติเหตุระหว่งการขนส่ง สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหายเท่านั่น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1.กรณีไม่ได้ซื้อประกัน : ทางบริษัท ชดเชยค่าเสีย...

Read more


กำลังแสดง 2 ทั้งหมด 2 Record.